รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Hot Rolled Structural Steel Sections
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Hot Rolled Structural Steel Sections
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย
CASE ID : AD2079

พิกัดศุลกากร : 7216.31.00, 7216.32.00, 7216.33.00,7216.40.00, 7216.50.00, 7228.70.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการและอยู่ระหว่างการทบทวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากไทย

Siam Yamato Steel Co., Ltd. 5% (Combination)

ผู้ส่งออกที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไต่สวน 7.7%  (Combination)

 

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากญี่ปุ่น

ทุกราย 12.2% (Combination)

 

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากเกาหลี

Hyundai Steel Company 4.7% (Combination)

ผู้ส่งออกที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไต่สวน 7.9%  (Combination)

 

สินค้าที่ผลิต/ส่งออกจากไต้หวัน

Dragon Steel Corporation 9% (Combination)

TS Steel Co., Ltd. 0% (Floor Price)

Tung Ho Steel Enterprise Corporation 0% (Floor Price)

ผู้ส่งออกที่ไม่ให้ความร่วมมือในการไต่สวน 12.3%  (Combination)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 21 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 20 พ.ย. 2567
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 24 ต.ค. 2556
1.1 ผลการไต่สวนเบื้องต้น 14 มี.ค. 2557
1.2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 20 พ.ย. 2557 20 พ.ย. 2562
2 บริษัท สยามยามาโตะ สตีล จำกัด ยื่นขอ Review อัตราอากร 18 ต.ค. 2559
3 ทบทวนเพื่อใช้มาตรการ 03 ม.ค. 2562
3.1 ผลการทบทวนเพื่อใช้มาตรการ 21 พ.ย. 2562
4 เปิดทบทวนเพื่อต่ออายุการใช้มาตรการ AD 11 ก.พ. 2562
4.1 ผลการทบทวนเพื่อต่ออายุการใช้มาตรการ 21 พ.ย. 2562 20 พ.ย. 2567
5 เปิดการไต่สวนการยกเว้นการเรียกเก็บอากร 19 ก.ค 2562 https://www.industry.gov.au/data-and-publications/anti-dumping-commission-current-cases/ex0077-0
5.1 ผลการทบทวนข้อยกเว้น 04 ก.ค 2562
6 เปิดทบทวนเพื่อต่ออายุการใช้มาตรการ AD 21 พ.ย. 2566 21 พ.ย. 2566 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2023-11/637_continuation_-_initiation_adn.pdf
6.1 ขยายเวลาการออกเอกสารรายละเอียดข้อเท็จจริงและรายงานผลชั้นที่สุด 03 ก.ย. 2567 07 มี.ค. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-03/637_-_009_-_notice_-_adn_2024-016_-_extension_of_time_for_sef_and_final_report.pdf
7 เปิดทบทวนอัตราอากร 02 เม.ย. 2567 https://www.industry.gov.au/sites/default/files/adc/public-record/2024-04/642_-_1_-_notice_adn_-_adc_-_adn_2024-021_-_initiation_of_review_642.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th