รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Furniture Fittings
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Furniture Fittings
ประเทศ : สาธารณรัฐตุรกี
CASE ID : AD2066

พิกัดศุลกากร : 8302.10 8302.42 8302.50

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 17 พ.ย. 2559
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th