รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Bisphenol A (BPA)
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Bisphenol A (BPA)
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน
CASE ID : AD2052

พิกัดศุลกากร : 2907.2300

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิตจาก บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ถูกเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 9.7

สินค้าที่ผลิตจากรายอื่นๆ ถูกเรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 31

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 06 มี.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 05 มี.ค. 2566
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 06 มี.ค. 2560
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 06 มี.ค. 2561 05 มี.ค. 2566
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 7
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tird7@moc.go.th