รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Polyvinyl Chloride (Suspension Grade)
ประเทศ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Polyvinyl Chloride (Suspension Grade)
ประเทศ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
CASE ID : AD2048

พิกัดศุลกากร : 3904.10.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่ผลิตหรือส่งออกจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่ร้อยละ 13.98  ของราคา C&F

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 08 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 07 มิ.ย. 2568
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com