รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : AD2041

พิกัดศุลกากร : 3920.20.10, 3920.20.91 และ 3920.20.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

ร้อยละ 28.4 

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 16 เม.ย. 2572
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 07 ก.ย. 2558
1.1 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 30 ม.ค. 2560 29 ม.ค. 2562 ประกาศให้ใช้มาตรการเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. 2560
2 ทบทวนความจำเป็นในการบังคับใช้มาตรการ 12 ธ.ค. 2560
2.1 ผลการทบทวน 18 เม.ย. 2562 17 เม.ย. 2567 ประกาศให้ต่ออายุมาตรการออกไปอีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. 2562
3 ทบทวนต่ออายุมาตรการ (Sunset Review) และทบทวนอัตราอากร (Interim Review) 29 มี.ค. 2566 ทบทวนต่ออายุมาตรการ (Sunset Review) และทบทวนอัตราอากร (Interim Review) โดยให้ตอบกลับแบบสอบถามภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://kadi.kemendag.go.id/kasus/sunset-review-dan-interim-review-biaxially-oriented-polypropylene-bopp
3.1 ร่างผลการทบทวน
3.2 ผลการทบทวน 17 เม.ย. 2567 16 เม.ย. 2572 19 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com