รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Cold-Rolled Stainless Steel
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Cold-Rolled Stainless Steel
ประเทศ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
CASE ID : AD2040

พิกัดศุลกากร : 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35, 7219.90, 7220.20.10, 7220.20.90, 7220.90.10 และ 7220.90.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดการไต่สวน 22 ธ.ค. 2557
2 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 15 เม.ย. 2559 รัฐบาลอินโดนีเซียไม่เรียกเก็บอากร AD เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 2
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4722
อีเมล์ : tird2@moc.go.th