รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Bi-Axially Oriented Polypropylene (BOPP) Film
ประเทศ : มาเลเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Bi-Axially Oriented Polypropylene (BOPP) Film
ประเทศ : มาเลเซีย
CASE ID : AD2034

พิกัดศุลกากร : 3920.20.00.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 07 ธ.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 27 ก.ค 2555
2 ประกาศผลขั้นต้น 23 ธ.ค. 2555
3 เรียกเก็บอากรชั่วคราว 24 ธ.ค. 2555 22 เม.ย. 2556
4 ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุด 23 เม.ย. 2556 22 เม.ย. 2561
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com