รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Certain Carbon Steel Welded Pipe
ประเทศ : แคนาดา
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Certain Carbon Steel Welded Pipe
ประเทศ : แคนาดา
CASE ID : AD2028

พิกัดศุลกากร : 7306.30.00.42 7306.30.00.43 7306.30.00.44 7306.30.00.45 7306.30.00.46 7306.30.00.47 7306.30.00.49 7306.30.00.52 7306.30.00.53 7306.30.00.54 7306.30.00.55 7306.30.00.56 7306.30.00.57 7306.30.00.59 7306.30.00.62 7306.30.00.63 7306.30.00.64 7306.30.00.65 7306.30.00.66 7306.30.00.67 7306.30.00.69

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาด ร้อยละ 3.80 - 54.20

สามารถศึกษาข้อมูลมาตรการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/mif-mev/cswp2-eng.html#

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/self-auto-eng.html

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 14 พ.ค. 2555 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1396/ad1396-i12-de-eng.html
2 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด 09 พ.ย. 2555 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1396/ad1396-i12-fd-eng.html
3 Re-investigate 07 พ.ค. 2556 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/ad1396/ad1396-ri13-nc-eng.html
4 Expiry Review ครั้งที่ 1 07 พ.ค. 2561 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/cswp22017/cswp22017-de-eng.html
5 ประกาศเปิดทบทวน (Notice of Initiation of a re – Investigation) 04 พ.ค. 2566 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/cswp22023/cswp22023-ni-eng.html
6 ประกาศผลทบทวน (Notice of conclusion of a re-investigation) 06 ต.ค. 2566 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/ri-re/cswp22023/cswp22023-nc-eng.html
7 ประกาศเปิดทบทวน Expiry Review ครั้งที่ 2 22 ส.ค. 2566 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/cswp22023/cswp22023-ni-eng.html
7.1 แบบสอบถาม Questionnaires
7.2 CBSA ผลการพิจารณาการทบทวนความจำเป็น ครั้งที่ 2 (Notice of Conclusion of Expiry Review Investigation) 18 ม.ค. 2567 https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/cswp22023/cswp22023-nc-eng.html
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 6
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4739
อีเมล์ : tird.gvi@moc.go.th