รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Gypsum Plasterboard
ประเทศ : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Gypsum Plasterboard
ประเทศ : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
CASE ID : AD2022

พิกัดศุลกากร : 6809.110.008

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ - รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ไต่สวน 01 พ.ย. 2545
2 Sunset Review 20 มิ.ย. 2551
3 Sunset Review 21 ก.พ. 2557
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th