รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Measurement Tape (ตลับเมตร)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Measurement Tape (ตลับเมตร)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2016

พิกัดศุลกากร : 9017.10.00 9017.30.10 9017.30.29 9017.80.10 9017.80.90 9018.90.99

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สำหรับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยโดยเรียกเก็บที่

(1) สำหรับ Steel tapes  เรียกเก็บที่ 2.96 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม

(2) สำหรับ  Fibre Glass Tapes เรียกเก็บที่ 3.27 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 27 ก.ค 2558
2 ประกาศผลชั้นที่สุด 10 มี.ค. 2559 09 มี.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com