รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Melamine Tableware and Kitchenware
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Melamine Tableware and Kitchenware
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2015

พิกัดศุลกากร : 3909.20.90 3926.20.39 3924.90.10 3921.19.00 3926.40.29 3924.90.90 3922.90.00 3926.40.39 3926.10.19 3923.10.90 3926.40.49 3926.10.99 3923.30.90 3926.40.99 3926.20.99 3923.90.90 3926.90.10 3926.40.19 3924.10.10 3926.90.99 3926.40.29 3924.10.90 3909.20.90 3926.40.39 3924.90.10 3909.40.90 3926.40.49 3924.90.90 3923.10.90 3926.40.99 3926.10.19 3924.10.10 3926.90.59 3926.10.99 3924.10.90 3926.90.99 3926.20.29

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สำหรับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยเรียกเก็บอากร 582.85 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 28 ต.ค. 2557
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com