รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Purified Terephthalic Acid (PTA)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Purified Terephthalic Acid (PTA)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2014

พิกัดศุลกากร : 2917.36.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยถุกเรียกเก็บที่

(1) Indorama Petrochem Co., Ltd. เรียกเก็บที่ 45.43 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

(2) TPT Petrochemicals Public Limited เรียกเก็บที่ 45.43 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

(3) รายอื่น ๆ เรียกเก็บที่ 62.55 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 08 ต.ค. 2556
2 ผลการไต่สวนชั้นต้น 23 เม.ย. 2557 22 ต.ค. 2557
3 ผลชั้นที่สุด 07 เม.ย. 2558 06 เม.ย. 2563
4 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 1) 31 ต.ค. 2561
5 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 28 มิ.ย. 2562 27 มิ.ย. 2567 http://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/purified-terephthalic-acid-pta-originating-or-exported-china-pr-european-union
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com