รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Grinding Media Balls (excluding Forged Grinding Media Balls)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Grinding Media Balls (excluding Forged Grinding Media Balls)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2011

พิกัดศุลกากร : 7325.91.00

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สำหรับสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่

1. Magotteaux Co., Ltd, ถูกเรียกเก็บที่ 158.80 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

2. รายอื่น ๆ ถูกเรียกเก็บที่ 187 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com