รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Digital Versatile Discs - Recordable of all kinds (DVD-R)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Digital Versatile Discs - Recordable of all kinds (DVD-R)
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2009

พิกัดศุลกากร : 8523.29.20 8523.29.50 8523.29.70 8523.40.40 8523.40.50 8523.40.60 8523.40.80 8523.40.90 8523.52.90 8523.80.50 8523.90.10 8523.90.40 8523.90.50 8523.90.90

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่ 43.70 เหรียญสหรัฐต่อ 1,000 แผ่น

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com