รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Carbon Black used in rubber applications
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Carbon Black used in rubber applications
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2008

พิกัดศุลกากร : 2803.00.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

Thermal Black and Carbon Black grade meant for semi conductive compound applications are excluded from the scope of the product under consideration.

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยไม่ถูกเรียกเก็บอากร AD

อากรร้อยละ 0 Thermal Black and Carbon Black grade meant for semi conductive compound applications are excluded from the scope of the product under consideration.
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 26 ธ.ค. 2551
2 ผลชั้นต้น 25 พ.ค. 2552 24 พ.ย. 2552
3 ผลชั้นที่สุด 24 ธ.ค. 2552 23 ธ.ค. 2557
4 เปิดทบทวนอัตราอากร 30 ส.ค. 2554
5 ผลการทบทวนอัตราอากร 28 ก.พ. 2556 23 ธ.ค. 2557
6 เปิดทบทวน 15 ก.ค 2557
7 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 01 ต.ค. 2558 30 ก.ย. 2563
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com