รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
Plain Medium Density Fibre Board
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : Plain Medium Density Fibre Board
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2006

พิกัดศุลกากร : 44.11

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยถูกเรียกเก็บที่ 45.27 USD/CBM

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 08 ม.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 07 ม.ค. 2569
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 06 มิ.ย. 2551
2 ผลชั้นต้น 02 ก.พ. 2552 01 ส.ค. 2552
3 ผลชั้นที่สุด 26 ส.ค. 2552 25 ส.ค. 2557
4 เปิดทบทวน 18 ก.พ. 2557
5 ผลชั้นที่สุด (ทบทวน) 17 ส.ค. 2558 16 ส.ค. 2563
6 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 2)
6.1 เปิดทบทวน (ครั้งที่ 2) 28 ก.พ. 2563 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initiation%20Notification%20MDF-SSR.pdf
6.2 คำขอฯ (ฉบับเปิดเผย)
6.3 ผลการทบทวน 08 ม.ค. 2564 07 ม.ค. 2569 https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF%20MDF%20NCV%20English_0001.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com