รายละเอียดการถูกใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps
ประเทศ : สาธารณรัฐอินเดีย
CASE ID : AD2004

พิกัดศุลกากร : 4011.20.10

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทยถุกเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) ดังนี้ 

1. Zhorgce Rubber (Thailand) Co., Ltd. ถูกเรียกเก็บที่ 337.80 เเหรียญสหรัฐฯ/ตัน

2. รายอื่น ๆ ถุกเรียกเก็บที่ 527.08 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 27 เม.ย. 3107
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 26 พ.ย. 2568
ขั้นตอนการแก้ต่าง เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 เปิดไต่สวน 02 ธ.ค. 2562 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Tyre%20Initiation%20-English.pdf
2 ผลชั้นที่สุด 27 พ.ย. 2563 26 พ.ย. 2568 http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Tyre%20FF%20NCV.pdf
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 3
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4738
อีเมล์ : tirdg3@gmail.com