รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
case up test
ประเทศ : ราชอาณาจักรไทย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : case up test
ประเทศ : ราชอาณาจักรไทย
CASE ID : AD1061

พิกัดศุลกากร :

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ อยู่ระหว่างการไต่สวน รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ทดสอบ 25 เม.ย. 2567 30 เม.ย. 2567
2 ทดสอบ2 14 พ.ค. 2567 20 พ.ค. 2567
3 ประกาศทดสอบ
ผู้รับผิดชอบ : -
เบอร์ติดต่อ : -
อีเมล์ : -