รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, และ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, และ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
CASE ID : AD1046

พิกัดศุลกากร : 7208.10.00.020 7208.10.00.030 7208.10.00.040 7208.10.00.090 7208.36.00.011 7208.36.00.012 7208.36.00.013 7208.36.00.021 7208.36.00.022 7208.36.00.023 7208.36.00.031 7208.36.00.032 7208.36.00.033 7208.36.00.041 7208.36.00.042 7208.36.00.043 7208.36.00.090 7208.37.00.041 7208.37.00.042 7208.37.00.043 7208.37.00.051 7208.37.00.052 7208.37.00.053 7208.37.00.071 7208.37.00.072 7208.37.00.073 7208.37.00.090 7208.38.00.041 7208.38.00.042 7208.38.00.043 7208.38.00.051 7208.38.00.052 7208.38.00.053 7208.38.00.071 7208.38.00.072 7208.38.00.073 7208.38.00.090 7208.39.90.041 7208.39.90.042 7208.39.90.043 7208.39.90.051 7208.39.90.052 7208.39.90.053 7208.39.90.071 7208.39.90.072 7208.39.90.073 7208.39.90.081 7208.39.90.082 7208.39.90.083 7208.39.90.090 7208.40.00.020 7208.40.00.030 7208.40.00.040 7208.40.00.090 7208.51.00.011 7208.51.00.012 7208.51.00.013 7208.51.00.021 7208.51.00.022 7208.51.00.023 7208.51.00.031 7208.51.00.032 7208.51.00.033 7208.51.00.041 7208.51.00.042 7208.51.00.043 7208.51.00.051 7208.51.00.052 7208.51.00.053 7208.51.00.090 7208.52.00.011 7208.52.00.012 7208.52.00.013 7208.52.00.021 7208.52.00.022 7208.52.00.023 7208.52.00.031 7208.52.00.032 7208.52.00.033 7208.52.00.090 7208.53.00.011 7208.53.00.012 7208.53.00.013 7208.53.00.021 7208.53.00.022 7208.53.00.023 7208.53.00.090 7208.54.90.011 7208.54.90.012 7208.54.90.013 7208.54.90.021 7208.54.90.022 7208.54.90.023 7208.54.90.041 7208.54.90.042 7208.54.90.043 7208.54.90.051 7208.54.90.052 7208.54.90.053 7208.54.90.090 7208.90.90.090 7211.13.11.000 7211.13.19.000 7211.14.13.020 7211.14.13.030 7211.14.13.090 7211.14.19.020 7211.14.19.030 7211.14.19.090 7211.19.13.020 7211.19.13.030 7211.19.13.090 7211.19.19.020 7211.19.19.030 7211.19.19.090 7225.30.90.031 7225.30.90.032 7225.30.90.041 7225.30.90.042 7225.40.90.021 7225.40.90.022 7225.40.90.023 7225.40.90.024 7225.40.90.031 7225.40.90.032 7226.91.10.031 7226.91.10.032 7226.91.10.041 7226.91.10.042 7226.91.90.031 7226.91.90.032 7226.91.90.041 7226.91.90.042

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

(1)  สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

       (ก) สินค้าที่ผลิตจากบริษัท Formosa Ha Tinh Steel Corporation อัตราร้อยละ 24.38 ของราคา ซี ไอ เอฟ

       (ข)  สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 42.34 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(2)  สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

       (ก)  สินค้าที่ผลิตจากบริษัท Al Ezz Dekheila Steel Company – Alexandria, SAE อัตราร้อยละ 4.74 ของราคา ซี ไอ เอฟ

          (ข)  สินค้าที่ผลิตจากผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 6.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 01 ธ.ค. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 30 พ.ย. 2569
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พ.ศ. 2563 18 พ.ย. 2563
1.1 แบบสอบถาม
1.2 คำขอฯ ฉบับเปิดเผย
1.3 ร่างผลการไต่สวนชั้นที่สุด
1.4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พ.ศ. 2564 01 ธ.ค. 2564 30 พ.ย. 2569
1.5 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐานในการพิจารณาวินิจฉัยชั้นที่สุดเกี่ยวกับการพิจารณาตอบโต้ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ พ.ศ. 2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/007/T_0003.PDF
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 1
เบอร์ติดต่อ : 02 547 5082
อีเมล์ : tird1@moc.go.th