รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย, และ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : เครือรัฐออสเตรเลีย, และ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
CASE ID : AD1040

พิกัดศุลกากร : 7208.10.00.020,7208.10.00.030,7208.10.00.040,7208.10.00.090,7208.36.00.011,7208.36.00.012,7208.36.00.013,7208.36.00.021,7208.36.00.022,7208.36.00.023,7208.36.00.041,7208.36.00.042,7208.36.00.043,7208.37.00.051,7208.37.00.052,7208.37.00.053,7208.37.00.071,7208.37.00.072,7208.37.00.073,7208.38.00.051,7208.38.00.052,7208.38.00.053,7208.38.00.071,7208.38.00.072,7208.38.00.073,7208.39.90.051,7208.39.90.052,7208.39.90.053,7208.39.90.071,7208.39.90.072,7208.39.90.073,7208.39.90.081,7208.39.90.082,7208.39.90.083,7208.40.00.020,7208.40.00.030,7208.40.00.040,7208.40.00.090,7208.51.00.011,7208.51.00.012,7208.51.00.013,7208.51.00.021,7208.51.00.022,7208.51.00.023,7208.51.00.031,7208.51.00.032,7208.51.00.033,7208.51.00.041,7208.51.00.042,7208.51.00.043,7208.51.00.051,7208.51.00.052,7208.51.00.053,7208.52.00.011,7208.52.00.012,7208.52.00.013,7208.52.00.021,7208.52.00.022,7208.52.00.023,7208.52.00.031,7208.52.00.032,7208.52.00.033,7208.53.00.021,7208.53.00.022,7208.53.00.023,7208.54.90.021,7208.54.90.022,7208.54.90.023,7208.54.90.041,7208.54.90.042,7208.54.90.043,7208.54.90.051,7208.54.90.052,7208.54.90.053,7208.90.90.090,7211.13.11.000,7211.13.19.000,7211.14.13.020,7211.14.13.030,7211.14.13.090,7211.14.15.010,7211.14.15.090,7211.14.19.020,7211.14.19.030,7211.14.19.090,7211.19.13.020,7211.19.13.030,7211.19.13.090,7211.19.15.010,7211.19.15.090,7211.19.19.020,7211.19.19.030,7211.19.19.090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

อากรร้อยละ 0
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th