รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กลวดคาร์บอนสูง
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐอินเดีย, และ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กลวดคาร์บอนสูง
ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐอินเดีย, และ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
CASE ID : AD1013

พิกัดศุลกากร : 7213.910.050,7213.910.060,7213.910.070,7213.990.050,7213.990.060,7213.990.070,7227.900.006

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

-

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

-

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com