รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, สหพันธรัฐรัสเซีย, สาธารณรัฐคาซัคสถาน, สาธารณรัฐอินเดีย, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐเวเนซุเอลา, สาธารณรัฐอาร์เจนตินา, ยูเครน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐสโลวัก, โรมาเนีย, และ ไต้หวัน
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน
ประเทศ : ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐแอฟริกาใต้, สหพันธรัฐรัสเซีย, สาธารณรัฐคาซัคสถาน, สาธารณรัฐอินเดีย, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐเวเนซุเอลา, สาธารณรัฐอาร์เจนตินา, ยูเครน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐสโลวัก, โรมาเนีย, และ ไต้หวัน
CASE ID : AD1005

พิกัดศุลกากร : 72081000020, 72081000030, 72081000040, 72083600041, 72083600042, 72083600043, 72083700022, 72083700023, 72083700024, 72083700025, 72083700051, 72083700052, 72083700053, 72083700071, 72083700072, 72083700073, 72083800022, 72083800023, 72083800024, 72083800025, 72083800032, 72083800033, 72083800034, 72083800035, 72083800051, 72083800052, 72083800053, 72083800071, 72083800072, 72083800073, 72083990022, 72083990023, 72083990024, 72083990025, 72083990032, 72083990033, 72083990034, 72083990035, 72083990051, 72083990052, 72083990053, 72083990071, 72083990072, 72083990073, 72084000020, 72084000030, 72084000040, 72085100031, 72085100032, 72085100033, 72085100051, 72085100052, 72085100053, 72085200021, 72085200022, 72085200023, 72085200031, 72085200032, 72085200033, 72085300021, 72085300022, 72085300023, 72085490021, 72085490022, 72085490023, 72085490041, 72085490042, 72085490043, 72089090090, 72111311000, 72111319000, 72111413020, 72111413030, 72111413090, 72111415010, 72111415090, 72111419020, 72111419030, 72111419090, 72111913020, 72111913030, 72111913090, 72111915010, 72111915090, 72111919020, 72111919030, 72111919090

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ใช้มาตรการ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจาก 14 ประเทศ ไม่รวมสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อรีดเย็นต่อสำหรับใช้ในกลุ่มเหล็กเคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า (Electro Galvanize: EG) กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า (Home Appliance/ Electric Appliance: HA/EA) และกลุ่มยานยนต์ (Automotive)
 

อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

(1)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   JFE STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข) NIPPON STEEL CORPORATION ให้เรียกเก็บในอัตราร้อยละ 2.47 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ค)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(2)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งผลิตจาก

        (ก) ISCOR LIMITED และบริษัท SALDANHA STEEL (PTY) LTD อัตราร้อยละ 128.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 128.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(3)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งผลิตจาก

        (ก)    NOVOLIPETSK IRON & STEEL CORPORATION อัตราร้อยละ 24.20 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   JSC SEVERSTAL อัตราร้อยละ 35.17 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ค)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 35.17 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(4)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ซึ่งผลิตจาก

         (ก)   JSC ARCELORMITTAL TEMIRTAU (ชื่อเดิม OJSC ISPAT KARMET) อัตราร้อยละ 68.11 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 109.25 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(5)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED, JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LIMITED และ ISPAT INDUSTRIES LIMITED อัตราร้อยละ 26.81 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   TATA STEEL LIMITED (ชื่อเดิม THE TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITED) อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ค)    ESSAR STEEL LIMITED อัตราร้อยละ 20.02 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ง)    JSW STEEL LIMITED อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (จ)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 31.92 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(6)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   POSCO  อัตราร้อยละ 13.58 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   Hyundai Steel Company อัตราร้อยละ 2.81 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ค)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 58.85 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(7)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   CHINA STEEL CORPORATION และ CHUNGHUNG STEEL CORPORATION (ชื่อเดิม YIEH LOONG ENTERPRISE CO., LTD.)  อัตราร้อยละ 3.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 25.15 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(8)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐเวเนซูเอลา ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   SIDERURGICA DEL ORINOCO, SIDOR, C.A. อัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 78.44 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(9)    สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   SIDERAR S.A.I.C. อัตราร้อยละ 37.94 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 53.09 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(10) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศยูเครน ซึ่งผลิตจาก

        (ก)    ILYICH IRON & STEEL WORKS OF MARIUPOL อัตราร้อยละ 30.45 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 67.69 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(11)   สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   ISPAT ANNABA S.P.A. อัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 33.26 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(12) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   PT KRAKATAU STEEL อัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 24.48 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(13) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   U.S. STEEL KOSICE, s.r.o. อัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 51.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ

(14) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศโรมาเนีย ซึ่งผลิตจาก

        (ก)   COMBINATUL SIDERURGIC ISPAT SIDEX SA อัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ

        (ข)   ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 27.95 ของราคา ซี ไอ เอฟ

อากรร้อยละ 0 ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าจาก 14 ประเทศ ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ สำหรับการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (2) ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน (3) ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออกภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเพื่อการส่งออกตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร 09 มิ.ย. 2564
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร 08 มิ.ย. 2569
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 การกำหนดมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาด 08 ก.ค 2545
1.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2545
1.2 มาตรการชั่วคราว เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2545 18 พ.ย. 2545 17 มี.ค. 2546 เรียกเก็บอากรชั่วคราวเป็นเวลา 4 เดือน
1.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2545 06 ธ.ค. 2545 แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ
1.2.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 18 พ.ย. 2545 ยกเว้นการเรียกเก็บอากรภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับ
1.2.4 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 29 ก.ค 2545 - คืนหลักประกันอากรที่เรียกเก็บไว้ตามมาตรา 31 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 ธ.ค. 45
1.2.5 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2546 18 มี.ค. 2546 17 พ.ค. 2546 ขยายเวลาการใช้มาตรการชั่วคราวออกไปอีก 2 เดือน
1.3 ผลการไต่สวนชั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 27 พ.ค. 2546 26 พ.ค. 2551 เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
1.3.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการไต่สวนการทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546 (แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ) 13 มิ.ย. 2546
1.4 ประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.4.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2546 21 ก.ค 2546 26 พ.ค. 2551 ยกเว้นการเรียกเก็บอากรสำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อน 10 รายการที่นำเข้ามาเพื่อรีดเย็นต่อฯ
1.4.2 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 20 มี.ค. 2547 19 ก.ย. 2547 เรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 เป็นระยะเวลา 6 เดือน
1.4.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2548 24 มี.ค. 2548 26 พ.ค. 2551 ปรับเพิ่มปริมาณการนำเข้าสินค้าที่ได้รับยกเว้นการเรียกเก็บอากรสำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อน 10 รายการที่นำเข้ามาเพื่อรีดเย็นต่อฯ
1.4.4 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2549 27 ก.ค 2549 เปลี่ยนชื่อบริษัทผู้ส่งออกจากไต้หวัน จาก YIES LOONG ENTERPRISE CO., LTD. เป็น CHUNG HUNG STEEL CORPORATION
2 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท JFE Steel Corporation ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น (มาตรา 56)
2.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
2.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2547 22 พ.ย. 2547
2.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด หรือจนกว่าจะมีการทบทวนอัตราอากรของบริษัทครั้งใหม่
2.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การท่มตลาดฯ พ.ศ. 2548 22 ต.ค. 2548 26 พ.ค. 2551 หรือจนกว่าจะมีการทบทวนอัตราอากรของบริษัทครั้งใหม่
3 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของ ILYICH IRON & STEEL WORKS OF MARIUPOL ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศยูเครน (มาตรา 56)
3.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2548 01 มี.ค. 2548
3.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การุท่มตลาดฯ พ.ศ. 2548 04 ส.ค. 2548 เรียกเก็บอากรในอัตราเดิม
3.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2548 04 ส.ค. 2548
4 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท NIPPON Steel Corporation ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่น (มาตรา 56)
4.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
4.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2548 27 ก.ค 2548
4.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
4.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การุท่มตลาดฯ พ.ศ. 2549 14 ก.ย. 2549 26 พ.ค. 2551 หรือจนกว่าจะมีการทบทวนอัตราอากรของบริษัทครั้งใหม่
5 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท POHANG IRON AND STEEL CO.,LTD. ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (มาตรา 56)
5.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
5.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2550 08 ส.ค. 2550
5.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด
5.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การุท่มตลาดฯ พ.ศ. 2551 09 ส.ค. 2551 26 พ.ค. 2551
5.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงในการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2551 22 ส.ค. 2551
6 การพิจารณาขอคืนอากร ของ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
6.1 เปิดการพิจารณาขอคืนอากรฯ
6.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การพิจารณาการขอคืนอากรฯ ของ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) 12 ก.ย. 2551
6.2 ผลการพิจารณาขอคืนอากร
6.2.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การพิจารณาการขอคืนอากรตอบโต้ฯ
7 การทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และทบทวนขอบเขตของสินค้า (มาตรา 56 และมาตรา 57)
7.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และทบทวนขอบเขตของสินค้าฯ
7.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ และทบทวนขอบเขตของสินค้าฯ พ.ศ. 2551 23 พ.ค. 2551
7.2 ผลการทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด และทบทวนขอบเขตของสินค้าฯ
7.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ และการทบทวนขอบเขตของสินค้าฯ พ.ศ. 2552 23 พ.ค. 2552 22 พ.ค. 2557
7.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2552 30 มิ.ย. 2552
7.2.3 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2552 26 ธ.ค. 2552 เรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 กรณีการนำเข้ามาเพื่อส่งออกภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ และกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างงานเหล็ก
8 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (มาตรา 56)
8.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ
8.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2552 22 มิ.ย. 2552
8.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ
8.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการ และการทบทวนขอบเขตของสินค้าฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 01 ก.ค 2553
8.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2553 06 ส.ค. 2553
9 เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการนำเข้ามาเพื่อส่งออกภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับ
9.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง การเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 13 ก.ค 2554 เรียกเก็บอากรในอัตราร้อยละ 0 สำหรับการนำเข้ามาเพื่อส่งออกภายใต้กฎหมาย 3 ฉบับ
10 ทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ สาธารณรัฐเกาหลี
10.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ สาธารณรัฐเกาหลี
10.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโตการทุ่มตลาดฯ สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2555 17 ส.ค. 2555
10.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโตการทุ่มตลาดฯ สาธารณรัฐเกาหลี
10.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ สาธารณรัฐเกาหลี พ.ศ. 2556 08 ส.ค. 2556
10.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2556 26 ส.ค. 2556
11 การทบทวนความจำเป็นในการต่ออายุการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป (มาตรา 57)
11.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป
11.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป พ.ศ. 2557 21 พ.ค. 2557
11.1.2 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป พ.ศ. 2557 23 พ.ค. 2557 22 พ.ค. 2558 เรียกเก็บอากรระหว่างการทบทวนในอัตราเดิม
11.2 ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป
11.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป พ.ศ. 2558 23 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2563
11.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2558 24 มิ.ย. 2558
12 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท HYUNDAI STEEL COMPANY ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกจากสาธารณรัฐเกาหลี (มาตรา 56)
12.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ
12.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ พ.ศ. 2559 18 พ.ค. 2559
12.2 ผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ
12.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 16 พ.ค. 2560
12.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2560 28 มิ.ย. 2560
13 การตัดชื่อบริษํท Nippon Steel Corporation ออกจากประกาศคณะกรรมการ ทตอ. 30 มี.ค. 2562
13.1 ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง การใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี ไต้หวัน สาธารณรัฐเวเนซูเอลา สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ประเทศยูเครน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสโลวัก และประเทศโรมาเนีย ต่อไป พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 30 มี.ค. 2562
14 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท Nippon Steel Corporation ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกประเทศญี่ปุ่น (มาตรา 56) / Change In Circumstances Review (Article 56) 17 ก.พ. 2563
14.1 เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ / Initiation of Change In Circumstances Review 17 ก.พ. 2563
14.1.1 ประกาศกรมฯ เรื่อง เปิดการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ / Notification of Initiation 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2564
14.2 การทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ของบริษัท Nippon Steel Corporation ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกประเทศญี่ปุ่น (มาตรา 56)
14.2.1 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการพิจารณาทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ 24 ก.พ. 2564
14.2.2 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง แสดงรายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเป็นสาระสำคัญที่ใช้เป็นพื้นฐาน ในการพิจารณาผลการทบทวนอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ของ NIPPON STEEL CORPORATION พ.ศ. 2564 02 มี.ค. 2564
15 การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป (มาตรา 57) / Expiry Review (Article 57)
15.1 เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป/Initiation of Expiry Review
15.1.1 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง เปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป พ.ศ. 2563/Notification of Initiation of Expiry Review 20 พ.ค. 2563 19 พ.ค. 2564
15.1.2 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ให้เรียกเก็บหลักประกันการชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป พ.ศ. 2563/ฺNotification of the Bond Collection During The Expiry Review 23 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2564 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 63 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง / to be in effect from 23 May 2020 for no longer than 1 year, untill further Notice
15.2 ประกาศคณะกรรมการ ทตอ. เรื่อง ผลการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดฯ ต่อไป พ.ศ. 2564/ Final Determination 09 มิ.ย. 2564 08 มิ.ย. 2569 ให้เรียกเก็บอากรในอัตราและเงื่อนไขเดิมเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ ประกาศนี้มีผลใช้บังคับหรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนดเป็นอย่างอื่น เมื่อพ้นระยะเวลา 6 เดือน ให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด ในอัตราและเงื่อนไขเดิม
15.3 ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง รายละเอียดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายฯ พ.ศ. 2564 25 มิ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 5
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4740
อีเมล์ : tird.g5@moc.go.th