รายละเอียดการใช้มาตรการของสินค้า

ประเภทของมาตรการ : AD
เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน แผ่นตัด และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐคาซัคสถาน, สาธารณรัฐอาร์เจนตินา, และ สหพันธรัฐรัสเซีย
ประเภทของมาตรการ : AD
ชื่อสินค้า : เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน แผ่นตัด และแผ่นแถบ
ประเทศ : สาธารณรัฐคาซัคสถาน, สาธารณรัฐอาร์เจนตินา, และ สหพันธรัฐรัสเซีย
CASE ID : AD1002

พิกัดศุลกากร : 7209.16,7209.17,7209.18,7209.26,7209.27,7209.28,7209.90,7211.23,7211.29

ดูทั้งหมด
สรุปการใช้มาตรการรายการสินค้าในปัจจุบัน
สถานะ ยุติ รายละเอียด ประกาศที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดข้อยกเว้นพิกัดอัตราศุลกากร

ยกเว้นสินค้าเหล็กเคลือบดีบุก (Tin Mill Black Plate) เหล็กซิลิคอนไฟฟ้า (Silicon Electrical Steel) เหล็กกล้าคาร์บอนสูง (High Carbon Steel) เหล็กทนกำลังแรงดึงสูง (High Tensile Steel) เหล็กที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์สำหรับภาชนะเคลือบผิว ZPorcelain Enameling Steel) และเหล็กที่มีความกว้างมากกว่า 1,550 มม. (Steel of a width exceeding 1,550 mm.)
และยกเว้นกับกรณีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการค้าเพื่อส่งออกที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปในเขตอุตสาหกรรมส่งออกเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  2. ผู้ได้รับการส่งเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
  3. ผู้นำสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อการส่งออก ภายใต้กฎหมายว่าด้วยศุลกากร
อากรที่เรียกเก็บ

(กรุณาศึกษาข้อมูลโดยละเอียดในประกาศ)

  1. ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสหพันธรัฐรัสเซีย 

ซึ่งผลิตจาก - บริษัท Novolipetsk Iron & Steel อัตราร้อยละ 35.80 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. - รายอื่น อัตราร้อยละ 64.70 ของราคาซี.ไอ.เอฟ.

        2. ผู้ส่งออกสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐคาซัคสถาน ในอัตราร้อยละ 50.67 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ.

อากรร้อยละ 0 -
วันที่เริ่มต้นเรียกเก็บอากร
วันที่สิ้นสุดเรียกเก็บอากร
ขั้นตอนการไต่สวน เริ่มต้น สิ้นสุด วันที่ประกาศในราชกิจจา หมายเหตุ
1 ประกาศมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด
1.1 ประกาศเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน แผ่นตัด และแผ่นแถบ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐคาซัคสถาน 27 ก.ค 2544
1.2 มาตรการชั่วคราว
1.2.1 ประกาศคณะกรรมการฯ (มาตรการชั่วคราว) 20 ก.ค 2545 19 พ.ย. 2545
1.2.2 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 2) (ยกเว้นการใช้มาตรการกรณีนำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก) 20 ก.ค 2548 19 พ.ย. 2548
1.2.3 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลเบื้องต้น) 19 ส.ค. 2545
1.3 ผลการไต่สวนขั้นที่สุด
1.3.1 ประกาศคณะกรรมการฯ (ฉบับที่ 3) (ผลชั้นที่สุด) 25 ม.ค. 2546 24 ม.ค. 2551
1.3.2 ประกาศกรมฯ ผลการไต่สวน (ผลชั้นที่สุด) 19 ส.ค. 2545
ผู้รับผิดชอบ : กลุ่ม 8
เบอร์ติดต่อ : 02 547 4742
อีเมล์ : tirdg8@gmail.com