ข่าวและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

วันที่แก้ไข เรื่อง
24 เม.ย. 2563 สหรัฐฯ เปิดการไต่สวนการใช้มาตรการ AD กับสินค้าที่นอนจากไทย
23 เม.ย. 2563 อินเดียประกาศเปิดไต่สวน AD สินค้า Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6 mm ที่มีแหล่งกำเนิดจากเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
22 เม.ย. 2563 สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นที่สุด กรณีการทบทวนประจำปีสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง จากไทย
17 เม.ย. 2563 อินเดียเปิดทบทวน Sunset Review มาตรการ AD สินค้า All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/ Spin Drawn Yarn/ Flat Yarn of Polyester จากไทย
15 เม.ย. 2563 อินเดียประกาศยุติการไต่สวน Safeguard สินค้าฟีนอล (Phenol)
15 เม.ย. 2563 อินเดียแจ้งเปลี่ยนแปลงกระบวนการไต่สวนชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19
13 เม.ย. 2563 สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นที่สุด กรณีการทบทวนประจำปีสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากไทย
08 เม.ย. 2563 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิด การทบทวนประจำปี AD สินค้ากุ้งแช่แข็ง
09 เม.ย. 2563 บริษัทผู้ผลิตที่นอนของสหรัฐฯ ยื่นคำขอเปิดการไต่สวน AD สินค้าที่นอนจากไทย
03 เม.ย. 2563 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนอัตราอากร AD ประจำปีเบื้องต้น สินค้าท่อเหล็กจากไทย
03 เม.ย. 2563 สหรัฐฯ เปิดให้ยื่นคำร้องขอทบทวนประจำปีมาตรการ AD สินค้าหนังยางรัดของจากไทย
01 เม.ย. 2563 แคนาดาแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันจากไทย จากสถานการณ์ COVID-19
11 มี.ค. 2563 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปี (Administrative Review) กรณีการใช้มาตรการ AD กับสินค้า Prestressed Concrete Steel Wire Strand จากไทย
04 มี.ค. 2563 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวน Sunset Review สินค้า Prestressed Concrete Steel Wire Strand และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวน AD สินค้า Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes
03 มี.ค. 2563 แคนาดาแจ้งเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ AD สินค้าท่อ OCTG จากไทย
12 ก.พ. 2563 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น กรณีการทบทวนประจำปีเพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงจากไทย
12 ก.พ. 2563 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD สินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทย
09 ม.ค. 2563 แคนาดาประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นหนังสือขอเข้าร่วมการทบทวนฯ กรณี AD ท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Oil Country Tubular Goods: OCTG)
02 ม.ค. 2563 สหรัฐฯ ประกาศเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากไทย
12 ธ.ค. 2562 เปิดการขอทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร CVD สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน จากไทย
12 ธ.ค. 2562 ผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีการเปิดไต่สวนการใช้มาตรการ AD สินค้า Carbon and Alloy Steel Threaded Rod จากไทย
03 ธ.ค. 2562 Mr. Folkert Graafsma ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายมาตรการเยียวยาทางการค้า (AD/CVD/SG/AC) เดินทางมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรการ Anti-Circumvention (AC)
27 พ.ย. 2562 สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นที่สุด Sunset Review เพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้า Welded Stainless Steel Pressure Pipe จากไทย
25 พ.ย. 2562 สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นที่สุด กรณีการทบทวนประจำปีเพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้าท่อเหล็กจากไทย
08 พ.ย. 2562 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD สินค้า Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products จากไทย
03 ต.ค. 2562 แคนาดาประกาศเปิดการทบทวนการใช้มาตรการ AD สินค้า Welded Stainless Steel Pressure Pipe จากไทย
09 ส.ค. 2562 สหรัฐฯ ประกาศเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD สินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว (Polyethylene Retail Carrier Bags) จากไทย
19 ก.ค 2562 สหรัฐฯ ประกาศผลการไต่สวนชั้นที่สุดกรณีการไต่สวนมาตรการ AD สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากไทย
02 ก.ค 2562 สหรัฐฯ ประกาศเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้ AD ในสินค้า 3 ชนิดจากไทย
27 มิ.ย. 2562 ออสเตรเลียเปิดไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้า High Density Polyethelyne ที่มีแหล่งกำเนิดจากเกาหลี สิงคโปร์ ไทยและสหรัฐอเมริกา
13 มิ.ย. 2562 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนชั้นที่สุด ในกรณีการทบทวนการต่ออายุ (Sunset Review) การใช้มาตรการ AD และ CVD สินค้า Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products จากไทย
10 มิ.ย. 2562 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวน Sunset Review การใช้มาตรการ AD สินค้า Welded Stainless Steel Pressure Pipe จากไทย
31 พ.ค. 2562 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวน AD ประจำปี (POR: 1 มี.ค. 61 - 28 ก.พ. 62) สินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย
27 มิ.ย. 2562 พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
18 ต.ค. 2561 เปิดการทบทวนอัตราอากร AD สินค้า PPGI/ PPGL จากเวียดนาม ของบริษัท Hoa Sen Group
10 ส.ค. 2561 Download คู่มือมาตรการ AD : สนทนาตอบโต้การทุ่มตลาด
05 ก.ค 2561 เปิดการทบทวนความจำเป็นเพื่อขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น
22 พ.ย. 2560 อบรมการใช้งาน Photoshop @Iverson Training Center