ข่าวและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

วันที่แก้ไข เรื่อง
06 พ.ค. 2564 อินเดีย ประกาศไม่เรียกเก็บอากร AD สินค้า Phenol จากไทย
22 เม.ย. 2564 อินเดีย ประกาศผลการไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6 mm
22 เม.ย. 2564 อินเดีย ประกาศผลการไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products
22 เม.ย. 2564 สหรัฐฯ ประกาศความคืบหน้ากรณีการใช้มาตรการ AD กับสินค้าจากไทย จำนวน 5 รายการ
01 เม.ย. 2564 อินเดีย ขยายตอบแแบบสอบถาม (New subsidy allegation questionnaire) CVD Fiberboards
29 มี.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลอัตรา AD ชั้นที่สุด กรณีการไต่สวน AD สินค้าฟูกจากไทย
11 ก.พ. 2564 สหรัฐฯ แจ้งความคืบหน้ากรณีการทบทวนประจำปีสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต จากไทย
01 ก.พ. 2564 สหรัฐฯ แจ้งเพิกถอนการทบทวน AD ประจำปี สินค้ากรดไกลซีนจากไทย
04 ก.พ. 2564 สหรัฐฯ แจ้งความคืบหน้ากรณีการใช้มาตรการ AD กับสินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทย
29 ม.ค. 2564 สหรัฐฯ แจ้งกำหนดการการไต่สวนมาตรการ AD สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็กจากไทย
27 ม.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวน AD ประจำปี ชั้นที่สุด สินค้าท่อเหล็กจากไทย
25 ม.ค. 2564 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามประกาศขยายระยะเวลาในการบังคับใช้มาตรการ Safeguards กับสินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าบางรายการ
06 ม.ค. 2564 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องขอทบทวนอัตราอากร AD ประจำปี สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงจากไทย
07 ม.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศอัตราอากร AD เบื้องต้น กับสินค้ายางรถยนต์และรถบรรทุกขนาดเล็กจากไทย
21 ธ.ค. 2563 สหรัฐฯ ยุติการไต่สวน สินค้ารถเครนชนิดเคลื่อนที่ (Mobile Crane) ภายใต้มาตรา 232
21 ธ.ค. 2563 สหรัฐฯ ประกาศผลความเสียหายเบื้องต้น กรณีการไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Polyester จากไทย
21 ธ.ค. 2563 สหรัฐฯ แจ้งผลการขยายการใช้มาตรการ Safeguards สินค้าเครื่องซักผ้าจากไทย
09 ธ.ค. 2563 สหรัฐฯ เปิดทบทวนประจำปีมาตรการ AD กับสินค้าไกลซีนจากไทย
01 ธ.ค. 2563 สหรัฐฯ แจ้งกำหนดการไต่สวน AD สินค้าที่นอนจากไทย
23 พ.ย. 2563 สหรัฐฯ เปิดการไต่สวน AD ด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดกับสินค้าเส้นใย Polyester จากไทย
09 พ.ย. 2563 อัพเดตสถานการณ์การใช้มาตรการ AD ของสหรัฐฯ กับสินค้า 4 รายการจากไทย
19 ต.ค. 2563 ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีประกาศแจ้งปรับเงื่อนไขการบังคับใช้มาตรการ Safeguards กับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์
19 ต.ค. 2563 สหรัฐฯ เลื่อนประกาศผลการพิจารณาการทุ่มตลาดเบื้องต้น สินค้า PVLT จากไทย
12 ต.ค. 2563 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ การตอบโต้การทุ่มตลาด และการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
08 ต.ค. 2563 สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนประจำปี สินค้าถังแก๊สจากไทย
02 ต.ค. 2563 สหรัฐฯ ประกาศเปิดรับฟังความคิดเห็นกรณีไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงจากไทย
02 ต.ค. 2563 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนอัตราอากร AD สินค้ากรดไกลซีน (Glycine) จากไทย
25 ก.ย. 2563 แคนาดาประกาศให้ยื่นขอยกเว้นกรณี Safeguards สินค้าเหล็ก
14 ส.ค. 2563 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯแจ้งผล การทบทวนเบื้องต้นกรณีการทบทวนประจำปีสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต
14 ส.ค. 2563 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แจ้งเลื่อนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นกับสินค้าที่นอน (Mattress) จากไทย
07 ส.ค. 2563 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอทบทวนอัตราอากร AD ประจำปี กับสินค้า 2 ชนิด จากไทย
03 ส.ค. 2563 แคนาดาประกาศผลการทบทวนฯ การใช้มาตรการ AD กับสินค้าท่อ OCTG จากไทย
23 ก.ค 2563 สหรัฐฯ ประกาศผลความเสียหายเบื้องต้น กรณีการไต่สวน AD สินค้ายางรถยนต์จากไทย
21 ก.ค 2563 หน่วยงาน Directorate General Trade Remedies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ประกาศผลการทบทวนความจำเป็นเพื่อต่ออายุมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้า “Solar Cells whether or not assembled in modules or panels” ที่เพิ่มขึ้น
03 ก.ค 2563 สหรัฐฯ ประกาศเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้ AD ในสินค้า 3 ชนิดจากไทย
01 ก.ค 2563 สหรัฐฯ เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงจากไทย
30 มิ.ย. 2563 สหรัฐฯ เปิดการไต่สวนด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดสินค้ายาง PVLT จากไทย
16 มิ.ย. 2563 สหรัฐฯ ขยายเวลาการยื่นแสดงความคิดเห็นต่อการไต่สวนสินค้าส่วนประกอบหม้อแปลงฯ ภายใต้มาตรา 232
09 มิ.ย. 2563 สหรัฐฯ เปิดไต่สวนสินค้าธาตุวาเนเดียม ภายใต้มาตรา 232
05 มิ.ย. 2563 สหรัฐฯ ขยายกำหนดการเปิดการไต่สวนการใช้มาตรการ AD สินค้า PVLT จากไทย
29 พ.ค. 2563 แคนาดาประกาศผลการทบทวนการใช้มาตรการ AD สินค้าท่อ OCTG จากไทย
29 พ.ค. 2563 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นขอยกเว้นการใช้มาตรการภายใต้มาตรา 232 สินค้าเหล็กและอะลูมิเนียม
22 พ.ค. 2563 อินเดียประกาศเปิดไต่สวน AD สินค้า Phthalic Anhydride (PAN) จากจีน อินโดนีเซีย เกาหลี และไทย
22 พ.ค. 2563 สหรัฐฯ ประกาศผลความเสียหายเบื้องต้น กรณีการไต่สวน AD สินค้าที่นอนจากไทย
26 พ.ค. 2563 สหรัฐฯ เปิดการไต่สวนสินค้าส่วนประกอบหม้อแปลงและหม้อแปลงไฟฟ้า และรถเครนชนิดเคลื่อนที่ ภายใต้มาตรา 232
20 พ.ค. 2563 สหรัฐฯ เปิดการไต่สวนการใช้มาตรการ AD กับสินค้ายางรถยนต์จากไทย
12 พ.ค. 2563 สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนประจำปี สินค้าท่อเหล็กจากไทย
24 เม.ย. 2563 สหรัฐฯ เปิดการไต่สวนการใช้มาตรการ AD กับสินค้าที่นอนจากไทย
23 เม.ย. 2563 อินเดียประกาศเปิดไต่สวน AD สินค้า Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6 mm ที่มีแหล่งกำเนิดจากเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย
22 เม.ย. 2563 สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นที่สุด กรณีการทบทวนประจำปีสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง จากไทย