ข่าวและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

วันที่แก้ไข เรื่อง
17 มี.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาด้านความเสียหาย กรณีการทบทวน AD สินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld จากไทย
07 ก.พ. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้นกับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงจากไทย
28 ม.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศเพิกถอนการทบทวนอัตราอากร AD ประจำปี กับสินค้ากรดไกลซีนจากไทย
26 ม.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการไต่สวน AD และ CVD สินค้าตะปูจากไทย
04 ม.ค. 2565 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ แจ้งการดำเนินการใช้มาตรการ AD กับสินค้าไทย 2 รายการ
15 ธ.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากไทย
13 ธ.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายชั้นที่สุด กรณีการไต่สวน AD กับสินค้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากไทย
09 ธ.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด กรณีการใช้มาตรการ AD กับสินค้าท่อเหล็กจากไทย
03 ธ.ค. 2564 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นขอทบทวนอัตราอากร AD และ CVD ประจำปี กับ 2 สินค้าจากไทย
29 พ.ย. 2564 สหรัฐฯ ประกาศเปิดทบทวนการใช้มาตรการ AD ประจำปี กับสินค้ากรดไกลซีนจากไทย
01 พ.ย. 2564 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นขอเปิดการทบทวนอากร AD กับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนจากไทย
28 ต.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวน Sunset Review กับสินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้วจากไทย
27 ต.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศความคืบหน้าการใช้มาตรการ AD กับ 2 สินค้าจากไทย
07 ต.ค. 2564 สหรัฐฯ เปิดทบทวนอัตราอากร AD ประจำปีกับสินค้าถังแก๊สจากไทย
04 ต.ค. 2564 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นขอเปิดการทบทวนอากร AD ประจำปีกับสินค้ากรดไกลซีนจากไทย
01 ต.ค. 2564 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นข้อคิดเห็นและขอเปิดการรับฟังความคิดเห็น กรณีการทบทวนความเป็นการใช้มาตรการ SG กับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์จากไทยต่อไป
29 ก.ย. 2564 อินเดีย ประกาศผลการไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Caprolactam จากไทย
28 ก.ย. 2564 สหรัฐฯ ประกาศปรับปรุงข้อบังคับ/ขั้นตอนภายใต้กฎหมาย AD และ CVD
17 ก.ย. 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นที่สุดกรณีการทบทวน Sunset Review กับสินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld จากไทย
15 ก.ย. 2564 สหรัฐฯ แจ้งกำหนดการทบทวน Sunset Review สินค้าถุงพลาสติกชนิดหิ้วจากไทย
15 ก.ย. 2564 อินเดีย เปิดทบทวน Sunset Review กับสินค้า Hydrogen Peroxide จากไทย
07 ก.ย. 2564 สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนอัตราอากร AD ประจำปีกับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรตจากไทย
06 ก.ย. 2564 อินเดีย เปิดทบทวน Sunset Review กับสินค้า Flexible Slabstock Polyol จากไทย
02 ก.ย. 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น กรณีการทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปีกับสินค้าถังแก๊สจากไทย
17 ส.ค. 2564 สหรัฐฯ เปิดทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ SG กับสินค้าเซลล์แสงอาทิตย์ต่อไป
10 ส.ค. 2564 ปากีสถาน ประกาศผลขั้นต้น AD สินค้า Polyester Staple Fiber จากไทย โดยไม่เก็บอากรชั่วคราว
02 ส.ค. 2564 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นขอทบทวนการเก็บอากร AD ประจำปี กับ 2 สินค้าจากไทย
20 ก.ค 2564 อินเดีย ประกาศไม่เรียกเก็บอากร AD สินค้า Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6 mm จากไทย
19 ก.ค 2564 สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้ายาง PVLT จากไทย
16 ก.ค 2564 สหรัฐฯ ประกาศเพิกถอนการทบทวนอัตรา AD ประจำปีกับสินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทย
14 ก.ค 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนอากร AD ประจำปีชั้นที่สุดกับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรตจากไทย
05 ก.ค 2564 สหรัฐฯ เปิดการทบทวน Sunset Review กับสินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld จากไทย
05 ก.ค 2564 สหรัฐฯ ประกาศผล Sunset Review ชั้นที่สุด กับสินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้วจากไทย
02 ก.ค 2564 อินเดีย ประกาศไม่เรียกเก็บอากร AD สินค้า Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products จากไทย
01 ก.ค 2564 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ขอทบทวนอากร AD ประจำปี กับ 3 สินค้าจากไทย
02 ก.ค 2564 อินเดีย ประกาศเปิดไต่สวนมาตรการ AD กับสินค้า Clear Float Glass จากไทย
28 มิ.ย. 2564 สหรัฐฯ ประการผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น กรณีการใช้มาตรการ AD กับสินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทย
24 มิ.ย. 2564 สหรัฐฯ แจ้งกำหนดการการไต่สวนการใช้มาตรการ AD สินค้าเส้นใย Polyester (Polyester Textured Yarn) ไทย
21 มิ.ย. 2564 อินเดีย ประกาศผลการไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Aluminium foil 80 microns and below
08 มิ.ย. 2564 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้นกับสินค้าท่อเหล็กจากไทย
07 มิ.ย. 2564 สหรัฐฯ ประกาศใช้ระบบ Aluminum Import Monitoring and Analysis System (AIM)
04 มิ.ย. 2564 สหรัฐฯ ประกาศอัตราอากร AD เบื้องต้นกับสินค้าเส้นใย Polyester จากไทย
31 พ.ค. 2564 สหรัฐฯ มีกำหนดเปิดทบทวน Sunset Review กับสินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld จากไทย ในเดือน ก.ค. 2564
28 พ.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศอัตราอากร AD ชั้นที่สุดกับสินค้ายาง PVLT จากไทย
27 พ.ค. 2564 อินเดีย ประกาศเปิดทบทวน AD สินค้า Uncoated Copier Paper โดยตัดประเทศไทย
25 พ.ค. 2564 อินเดีย ประกาศผลการไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Phthalic Anhydride (PAN) จากไทย
21 พ.ค. 2564 อินเดีย เปิดไต่สวนมาตรการ AD สินค้า Solar Cells whether or not assembled into modules or panels
14 พ.ค. 2564 สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้าฟูกจากไทย
13 พ.ค. 2564 แคนาดา แจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องขอยกเว้นอากร Safeguard สินค้า Certain Heavy Plate และสินค้า Stainless Steel Wire
11 พ.ค. 2564 สหรัฐฯ เปิดการทบทวน AD ประจำปีกับสินค้าท่อเหล็กจากไทย