ข่าวและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

วันที่แก้ไข เรื่อง
20 ธ.ค. 2565 สหรัฐฯ แจ้งกำหนดการล่วงหน้าการเปิดทบทวน 5 ปี (Sunset Review) กรณีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าท่อเหล็ก (Certain Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าเส้นใย Polyester (Polyester Textured Yarn) จากไทย
09 ธ.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร CVD ประจำปี สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากไทย
09 ธ.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้า Carbon and Alloy Steel Threaded Rod จากไทย
24 พ.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับการทบทวน ๕ ปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทย
02 พ.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากไทย
12 ต.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากไทย
11 ต.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ชั้นที่สุด สินค้าท่อเหล็กจากไทย
05 ต.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าไกลซีนจากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแก้ไขขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณามาตรการ AD กับสินค้าท่อเหล็ก
14 ก.ย. 2565 แคนาดาแจ้งผลการทบทวนการใช้มาตรการ AD สินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน จากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งยุติการไต่สวนการอุดหนุนสินค้าตะปูที่นำเข้าจากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาชั้นที่สุด การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ AD กับสินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทย ต่อไป
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าสินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก จากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต จากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลเบื้องต้นการทบทวนประจำปี เพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส จากไทย
25 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาอัตราส่วนเหลื่อมการอุดหนุนชั้นที่สุด กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้าตะปูจากไทย
09 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ชั้นที่สุด สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง จากไทย
09 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการ AD ตะปูเหล็ก
09 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้วจากไทย
09 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าถังแก๊ซจากไทย
25 ก.ค 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุดกับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรตจากไทย
20 ก.ค 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าฟูก (Mattress) จากไทย
06 ก.ค 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld (Carbon Steel Butt-Weld Pipe Fittings) จากไทย
06 ก.ค 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต จากไทย
05 ก.ค 2565 อินเดีย ยุติการใช้มาตรากร AD กับสินค้า Hydrogen Peroxide จากไทย
04 ก.ค 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้ายางรถยนต์ จากไทย
04 ก.ค 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าท่อเหล็กไร้สนิมแบบเชื่อมตะเข็บชนิดทนความดัน จากไทย
29 มิ.ย. 2565 สหรัฐฯ แจ้งกำหนดการเปิดรับฟังความคิดเห็นกรณีการไต่สวนการใช้มาตรการ AD และ CVD สินค้าตะปู Steel Nails จากไทย
17 มิ.ย. 2565 ปากีสถาน เปิดทบทวน AD สินค้า PVC Suspension Grade จากไทย
08 มิ.ย. 2565 สหรัฐฯ แจ้งผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมเบื้องต้น CVD สินค้าตะปูจากไทย
08 มิ.ย. 2565 อินเดีย ประกาศไม่ใช้มาตรการ AD กับสินค้า LDPE จากไทย
26 พ.ค. 2565 สหรัฐฯ แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น AD กับสินค้าตะปูจากไทย
19 พ.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนประจำปีการใช้มาตรการ AD กับสินค้าท่อเหล็กจากไทย
12 พ.ค. 2565 ไต้หวัน ประกาศเปิดไต่สวน AD สินค้า Float glass, in sheets จากไทย
03 พ.ค. 2565 สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนประจำปีอากร AD สินค้าฟูก (Mattress) จากไทย
03 พ.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้ AD กับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทยต่อไป
12 เม.ย. 2565 สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการใช้ AD กับสินค้า กุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทย
08 เม.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้นกับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรตจากไทย
07 เม.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้นกับสินค้าท่อเหล็กจากไทย
05 เม.ย. 2565 สหรัฐฯ เปิดให้ยื่นคำร้องขอทบทวนประจำปีมาตรการ AD สินค้าหนังยางรัดของจากไทย
05 เม.ย. 2565 สหรัฐฯ จะเปิดการทบทวนความจำเป็นการใช้ AD กับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทยต่อไป ในเดือนหน้า
21 มี.ค. 2565 สหรัฐฯ แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนส่วนเหลื่อมเบื้องต้น กรณี CVD สินค้าตะปู Steel Nails จากไทย
21 มี.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาความเสียหายเบื้องต้น การไต่สวนการใช้มาตรการ AD และ CVD สินค้าตะปู Steel Nails จากไทย
21 มี.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดการทบทวนประจำปีการใช้ AD กับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง Prestressed Concrete Steel Wire Strand จากไทย
21 มี.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นที่สุดการทบทวนประจำปีเพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส Steel Propane Cylinders จากไทย
21 มี.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ยื่นคำขอเปิดทบทวนการใช้มาตรการ AD สินค้าท่อเหล็ก Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes จากไทย
17 มี.ค. 2565 แคนาดาแจ้งเปิดการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สำหรับสินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน จากไทย
14 ก.พ. 2565 สหรัฐฯ ประกาศใช้มาตรการ AD กับสินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld จากไทย ต่อไปอีก 5 ปี
09 ก.พ. 2565 DOC ประกาศเปิดทบทวนประจำปีกรณีเรียกเก็บ AD สินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทย