ข่าวและกิจกรรม

ข่าวทั้งหมด

วันที่แก้ไข เรื่อง
13 มิ.ย. 2566 สหรัฐฯ ประกาศผลชั้นต้นเพิกถอนการทบทวนประจำปีครั้งที่ ๑ กรณีการเก็บอากร AD สินค้าฟูก (Mattresses) จากประเทศไทย
02 มิ.ย. 2566 สหรัฐฯ เปิดทบทวน Sunset Review กับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรตจากไทย
09 มิ.ย. 2566 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตการไต่สวน (Scope of Investigation) และลักษณะสินค้าที่ถูกไต่สวน (Product Characteristics) สินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากประเทศไทย
11 พ.ค. 2566 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย
09 พ.ค. 2566 แคนาดาแจ้งเปิดการทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สำหรับสินค้า Certain Carbon Steel Welded Pipe จากไทย
09 พ.ค. 2566 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ AD แบบเร่งด่วน (Expedited Sunset Review) กับสินค้าท่อเหล็ก (Certain Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย
03 พ.ค. 2566 สหรัฐฯ แจ้งเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี กรณีการเก็บอากร AD สินค้าฟูก (Mattresses) จากประเทศไทย
09 มิ.ย. 2566 สหรัฐฯ แจ้งเปิดการไต่สวนมาตรการมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด สินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากประเทศไทย
12 เม.ย. 2566 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Warmwater Shrimp) จากประเทศไทย
11 เม.ย. 2566 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น กรณีการเก็บอากร AD สินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts) จากประเทศไทย
03 พ.ค. 2566 สหรัฐฯ แจ้งเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี กรณีการเก็บอากร AD สินค้าหนังยางรัดของ (Rubber Bands) จากประเทศไทย
04 เม.ย. 2566 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น กรณีการเก็บอากร AD สินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย
27 ก.ค 2566 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดประจำปี (Administrative Review) กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากประเทศไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุด เพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากประเทศไทย
10 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น กรณีการเก็บอากร AD สินค้ากุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Warmwater Shrimp) จากประเทศไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย
24 ก.พ. 2566 USITC ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมกระบวนการ/แสดงความคิดเห็นในการจัดทำรายงานต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Final Report) เพื่อสรุปผลกระทบจากกรณีสหรัฐฯ ยุติการใช้มาตรการ Safeguard Measure กับสินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าบางรายการ
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีเบื้องต้น กรณีการเก็บอากร AD สำหรับสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ แจ้งผลการพิจารณาชั้นที่สุดในส่วนของความเสียหาย กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการ AD สำหรับสินค้าตะปูเหล็ก (Steel Nails) จากไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ายางรถยนต์ (Passenger Vehicle and Light Truck Tires) จากประเทศไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire Strand) จากไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ แจ้งเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ AD สินค้าท่อเหล็ก (Certain Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย
27 ธ.ค. 2565 สหรัฐฯ แจ้งผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Final Determination) กรณีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าตะปู (Steel Nails) จากไทย
20 ธ.ค. 2565 สหรัฐฯ แจ้งกำหนดการล่วงหน้าการเปิดทบทวน 5 ปี (Sunset Review) กรณีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าท่อเหล็ก (Certain Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากไทย
31 มี.ค. 2566 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าเส้นใย Polyester (Polyester Textured Yarn) จากไทย
09 ธ.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร CVD ประจำปี สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากไทย
09 ธ.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้า Carbon and Alloy Steel Threaded Rod จากไทย
24 พ.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งกำหนดการสำหรับการทบทวน ๕ ปี กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทย
02 พ.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากไทย
12 ต.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders) จากไทย
11 ต.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ชั้นที่สุด สินค้าท่อเหล็กจากไทย
05 ต.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าไกลซีนจากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแก้ไขขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณามาตรการ AD กับสินค้าท่อเหล็ก
14 ก.ย. 2565 แคนาดาแจ้งผลการทบทวนการใช้มาตรการ AD สินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน จากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งยุติการไต่สวนการอุดหนุนสินค้าตะปูที่นำเข้าจากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาชั้นที่สุด การทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการ AD กับสินค้ากุ้งแช่แข็งจากไทย ต่อไป
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้าสินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก จากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD สินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต จากไทย
14 ก.ย. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลเบื้องต้นการทบทวนประจำปี เพื่อเรียกเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส จากไทย
25 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาอัตราส่วนเหลื่อมการอุดหนุนชั้นที่สุด กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การอุดหนุนสินค้าตะปูจากไทย
09 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ชั้นที่สุด สินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูง จากไทย
09 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการพิจารณาส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดเบื้องต้น กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการ AD ตะปูเหล็ก
09 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้วจากไทย
09 ส.ค. 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าถังแก๊ซจากไทย
25 ก.ค 2565 สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นที่สุดกับสินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรตจากไทย
20 ก.ค 2565 สหรัฐฯ ประกาศแจ้งเปิดการทบทวนประจำปีการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าฟูก (Mattress) จากไทย
06 ก.ค 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้าข้อต่อท่อเหล็กชนิด Butt-Weld (Carbon Steel Butt-Weld Pipe Fittings) จากไทย
06 ก.ค 2565 สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร AD ประจำปี สินค้ากรดซิทริกและเกลือซิเทรต จากไทย
05 ก.ค 2565 อินเดีย ยุติการใช้มาตรากร AD กับสินค้า Hydrogen Peroxide จากไทย