ข่าวและกิจกรรม

ตุรกีประกาศเปิดการไต่สวนเพื่อพิจารณากำหนดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดกับสินค้า Polystyrene จากประเทศจีน ไต้หวัน อินเดีย เกาหลีใต้ รัสเซีย และไทย

กระทรวงการค้าของตุรกี (Ministry of Trade) ได้ออกประกาศเปิดการไต่สวนเพื่อพิจารณากำหนดการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – Dumping: AD) กับสินค้า Polystyrene ภายใต้พิกัดศุลกากร 3903.19.00.00.00 และ 3903.90.90.00.00 จากจีน ไต้หวัน อินเดีย เกาหลีใต้ รัสเซีย และประเทศไทย ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนดังกล่าวด้วยการตอบแบบสอบถามและยื่นต่อกระทรวงการค้าของตุรกีภายใน 37 วัน นับจากวันประกาศเปิดการไต่สวน ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://ticaret.gov.tr/ithalat/ticaret-politikasi-savunma-araclari/damping-ve-subvansiyon/sorusturmalar/ds-teblig-no-2024-18-polistiren-cin-halk-cumhuriyeti-cin-tayvani-hindistan-cumhuriyeti-kore-cumhuriyeti-rusya-federasyonu-tayland-kralligi-polystrene-peoples-republic-of-china-chinese-taipei-republic-of-india-republic-of-korea-russian-federatio