ข่าวและกิจกรรม

แคนาดา ประกาศเปิดการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – Dumping : AD) กับสินค้า Concrete Reinforcing Bar ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากไทย บัลแกเรีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

Canada Border Services Agency (CBSA) ได้ออกประกาศ Notice of initiation of investigation : Certain concrete reinforcing bar 5 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ประกาศเปิดการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti – Dumping : AD) กับสินค้า Concrete Reinforcing Bar ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากประเทศไทย สาธารณรัฐบัลแกเรีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย CBSA จะพิจารณาการไต่สวนสินค้าที่นำเข้าจากประเทศดังกล่าวว่ามีการทุ่มตลาดหรือไม่ต่อไป และจะประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นภายใน 90 วัน ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บอากรชั่วคราว (Provisional Duties) ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์​​​​​​​ https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/rb52024/rb52024-ni-eng.html