ข่าวและกิจกรรม

อินเดีย ประกาศผลการไต่สวน SG สินค้า Low Ash Metallurgical Coke

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 หน่วยงาน DGTR กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ประกาศผลชั้นทีสุด (Final Findings) กรณีการไต่สวนเพื่อใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) กับสินค้า Low Ash Metallurgical Coke โดย DGTR ออกคำแนะนำให้กำหนดมาตรการด้วยวิธีการจำกัดปริมาณการนำเข้า (Quantitative Restrictions) สินค้าดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๑ ปี อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการยกเว้นจากการใช้มาตรการ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ https://www.dgtr.gov.in/safe-guard-investigation-in-india