ข่าวและกิจกรรม

อินเดียเปิดไต่สวน AD สินค้า PVC Suspension Resins จากไทย

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 หน่วยงาน DGTR กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอินเดีย ได้ประกาศเปิดไต่สวนมาตรการ AD สินค้า PVC Suspension Resins ที่มีแหล่งกำเนิดจากจีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และอเมริกา ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจเข้าร่วมกระบวนการไต่สวนดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศดังกล่าวได้ที่ https://www.dgtr.gov.in/anti-dumping-cases/poly-vinyl-chloride-pvc-suspension-grade-taiwan-china-pr-indonesia-japan-korea-rp