ข่าวและกิจกรรม

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (USITC) ประกาศแจ้งผลการพิจารณาความเสียหาย กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสำหรับสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) จากไทย

คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (US International Trade Commission: USITC) ประกาศแจ้งผลการพิจารณาความเสียหาย กรณีการไต่สวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) กับสำหรับสินค้าอลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions) ที่นำเข้าจากไทย โดย USITC พบว่าการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากไทยก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายในของสหรัฐฯ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-27/pdf/2023-26057.pdf