ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ แจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บ AD สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดประจำปี (Opportunity to Request Administrative Review) กับสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 ตุลาคม 2566 โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566                      


ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-11-02/pdf/2023-24186.pdf