ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น กรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากประเทศไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นกรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าชั้นเหล็กวางของอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale) จากประเทศไทย ตามที่อุตสาหกรรมภายในได้ยื่นคำร้อง โดย DOC ได้ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นดังกล่าวออกไป จากกำหนดการเดิม ซึ่งกำหนดไว้วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ส่งผลให้กำหนดการใหม่สำหรับการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น เป็นภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำหรับการประกาศผลการไต่สวนด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Final Determination) มีกำหนดไม่เกิน 75 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-09-14/pdf/2023-19896.pdf