ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นต้น กรณีการเก็บอากร AD สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinder) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศผลการทบทวนประจำปีชั้นต้น กรณีการเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้าถังแก๊ส (Steel Propane Cylinder) จากประเทศไทย สำหรับช่วงระยะเวลาการทบทวน (Period of Review: POR) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 โดยพบว่ามีผู้ผลิต/ส่งออกจากไทย 1 ราย มีอัตราส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดอยู่ที่ร้อยละ 2.12 และสำหรับผู้ผลิต/ส่งออกไทยรายอื่น ในอัตราร้อยละ 10.77 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/app/collection/fr/2023/09/06/Commerce%20Department