ข่าวและกิจกรรม

แคนาดาแจ้งเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Expiry Review) สินค้า Certain Carbon Steel Welded Pipe ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากประเทศไทย ไต้หวัน อินเดีย โอมาน เกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป

 หน่วยงาน Canada Border Services Agency (CBSA) ของแคนาดา แจ้งเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Notice of Initiation of Expiry Review Investigation) สินค้า Certain Carbon Steel Welded Pipe ที่มีแหล่งกำเนิดหรือส่งออกจากประเทศไทย ไต้หวัน อินเดีย โอมาน เกาหลีใต้ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อไป โดยผู้ส่งออกสินค้าดังกล่าวที่ประสงค์จะตอบแบบสอบถามสามารถติดต่อยื่นความจำนงค์และส่งคำตอบแบบสอบถามต่อ CBSA ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-rre/cswp22023/cswp22023-ni-eng.html และสามารถดาวน์โหลดแบบสอบถามดังกล่าวได้ที่ https://www.thaitr.go.th/storage/announcements/A8rkw6nQWJyRBjivhkErCK2KAhN7tuQdo0TPW5CJ.pdf