ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากร CVD ประจำปี สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce : DOC) ประกาศแจ้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องเพื่อขอทบทวนการเรียกเก็บอากรประจำปี (Opportunity To Request Administrative Review) กรณีการตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duties: CVD) สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products) จากประเทศไทย โดยมีระยะเวลาการทบทวนคือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องดังกล่าวต่อ DOC ได้ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaitr.go.th