ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศแก้ไขขอบเขตสินค้าที่ถูกพิจารณามาตรการ AD กับสินค้าท่อเหล็ก

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) ประกาศแก้ไขขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณา (Amended Final Scope of Ruling) กรณีการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) สินค้าท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) จากประเทศไทย โดยกำหนดให้ Dual-stenciled standard Pipe และ Line Pipe อยู่นอกเหนือขอบเขตของสินค้าที่ถูกพิจารณาในกรณีดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับผลคำตัดสินของศาลการค้าระหว่างประเทศ (Court of International Trade: CIT) ซึ่งมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://www.govinfo.gov /content/pkg/FR-2022-09-08/pdf/2022-19383.pdf