ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น AD กับสินค้าตะปูจากไทย

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) แจ้งเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นกรณีการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าตะปูจากไทยตามที่อุตสาหกรรมภายในได้ยื่นคำร้อง โดย DOC ได้ประกาศเลื่อนวันประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้นดังกล่าวไปอีกไม่เกิน 50 วัน จากกำหนดการเดิมซึ่งกำหนดไว้วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้กำหนดการใหม่สำหรับการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น เป็นภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สำหรับการประกาศผลการไต่สวนด้านส่วนเหลื่อมการทุ่มตลาดชั้นที่สุด (Final Determination) มีกำหนดไม่เกิน 75 วัน หลังจากวันที่มีการประกาศผลการไต่สวนเบื้องต้น