ข่าวและกิจกรรม

สหรัฐฯ ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้ AD กับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทยต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ (Department of Commerce: DOC) และ คณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (US International Commission: USITC) ประกาศเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Institution of Five – Year (Sunset) Review) กับสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp) จากไทยต่อไป โดย DOC กำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะเข้าร่วมการทบทวนดังกล่าว สามารถยื่นหนังสือแจ้งขอเข้าร่วมกระบวนการ (Entry of Appearance) ได้ภายใน 10 วัน นับจากวันตามประกาศฉบับนี้ และ USITC กำหนดให้ส่งความคิดเห็นต่อการเปิดทบทวนดังกล่าวได้ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-05-02/pdf/2022-09366.pdf และ https://www.govinfo. gov/content/pkg/FR-2022-05-02/pdf/2022-09258.pdf