มาตรการ SG

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

เรียงตาม

SG1001 บล็อกแก้ว

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ไม่ระบุประเทศ

SG | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ม.ค. 2557

SG1002 ผ้าทอ

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ไม่ระบุประเทศ

SG | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 31 ส.ค. 2556

SG1006 สินค้าฟอยล์อะลูมิเนียม (Aluminium Foil)

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ไม่ระบุประเทศ

SG | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ก.ย. 2564

SG1005 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเจืออัลลอยหน้าตัดรูปตัว H ที่เพิ่มขึ้น

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ไม่ระบุประเทศ

SG | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 28 ม.ค. 2560

SG1003 เหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่น ๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ไม่ระบุประเทศ

SG | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 26 ก.พ. 2562

SG1004 เหล็กแผ่นรีดร้อนไม่เจือชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน (Non Alloy Hot Rolled Steel Flat Products in Coils and Not in Coils)

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : ไม่ระบุประเทศ

SG | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 05 มิ.ย. 2563