มาตรการ SG

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

SG2102 Woven Fabrics of Artificial Filament Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ต.ค. 2566

SG2064 Yarn (Other than sewing thread) of Synthetic and Artificial Staple Fibres

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 พ.ค. 2566

SG2127 Yarns Made of Nylon or Other Polyamides

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 ต.ค. 2565

SG2008 กระดาษ (Testliner Board)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 ก.ย. 2559

SG2080 กระเบื้องปูพื้นและติดผนัง

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : มาเลเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ม.ค. 2564

SG2013 น้ำตาล

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 พ.ค. 2560

SG2047 ปูนซีเมนต์ (Cement)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 ก.ย. 2562

SG2009 ผงชูรส (Monosodium Glutamate)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 23 มี.ค. 2559

SG2074 พรมปูพื้น (Carpets and Other Textile Floor Coverings)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 17 ก.พ. 2564

SG2082 ยานยนต์ (Motor Vehicles)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 ส.ค. 2564

SG2121 สินค้า Coated Fiberboard

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ราชอาณาจักรโมร็อกโก

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.พ. 2567

SG2087 สินค้ากลุ่มเหล็ก 28 กลุ่มสินค้า

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 01 ก.ค 2564

SG2090 สินค้ากลุ่มเหล็กจำนวน 15 กลุ่มสินค้า

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 เม.ย. 2566

SG2017 สินค้าเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบเครื่องซักผ้าบางรายการ

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 มิ.ย. 2560

SG2018 สินค้าเซลล์แสงอาทิตย์

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 มิ.ย. 2560

SG2120 สินค้าเหล็กรีดทรงแบน เหล็กกล้า หรือเหล็กกล้าประเภทอื่นๆ ไม่รวมถึงเหล็กกล้าไร้สนิม (Flat-Rolled Products of Iron)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 23 ก.พ. 2567

SG2002 เส้นใยสังเคราะห์

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2552

SG2128 เส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ (Fine Denier Polyester Staple Fiber: Fine Denier PSF)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 13 มี.ค. 2567