มาตรการ SG

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

SG2045 Aluminum Foil (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ต.ค. 2562

SG2075 Aluminum Zinc (GL) Sheets, Coils and Strips

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2564

SG2109 Articles of Apparel and Clothing Accessories

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 01 พ.ย. 2563

SG2103 Artificial Filament Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ต.ค. 2566

SG2105 Bars and Rods, Hot – Rolled, in Irregularity Wound Coils (มาตรการหมดอายุ)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 ส.ค. 2558

SG2108 Ceramic flags and paving, hearth or wall tiles (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2561

SG2007 ceramic tiles

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตูนิเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 14 ก.ค 2558

SG2073 Certain semi-finished and finished products of alloy and non-alloy steel (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 มี.ค. 2566

SG2070 Certain Steel Products

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 10 พ.ย. 2562

SG2110 Cigarette Paper and Plug Wrap Paper Non-Porous (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 ต.ค. 2563

SG2106 Coated Paper and Paperboard, not including Banknotes Paper (มาตรการหมดอายุ)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 ก.ย. 2558

SG2101 Cotton Fabric

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ต.ค. 2566

SG2100 Cotton Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ต.ค. 2566

SG2068 Curtains (Including Drapes), Interior Blinds, Bed Valances, and Other Furnishing Articles (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 พ.ค. 2566

SG2129 Ethyl acetate

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 เม.ย. 2567

SG2051 Evaporators

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 ม.ค. 2563

SG2111 Expansible Polystyrene (EPS)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 พ.ย. 2563

SG2067 Fabrics (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการปกป้อง)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 พ.ค. 2563

SG2107 Flat – Rolled Product of Iron or Non-Alloy Steel (มาตรการหมดอายุ)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 ก.ค 2557

SG2004 Flat-Rolled Products of Iron, Non-Alloy Steel, Trailers and Semi-Trailers

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐแซมเบีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 10 ก.ค 2558

SG2011 Flexible Porous Plates, Blocks and Sheets of Polyurethane Foams

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ยูเครน

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 ก.ค 2558

SG2048 Float Glass

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 17 ก.ค 2563

SG2069 Fructose Syrup

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ก.ย. 2563

SG2076 Galvanized Iron (GI) Sheets, Coils and Strips

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2564

SG2006 Glass Bottles

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตูนิเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2557

SG2122 Grinding balls and similar articles for mills (Grinding balls)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ก.ค 2565

SG2078 High-Density Polyethylene (HDPE) pellets and granules

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2565

SG2001 Hot-rolled flat products of non-alloy and other alloy steel in coils of a width of 600 mm or more

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ก.ค 2558

SG2104 I and H Sections of Other Alloy Steel (ไทยได้รับการยกเว้นจากการบังคับใช้มาตรการ)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 12 ก.พ. 2557

SG2118 Knitted or crocheted fabrics

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 12 ม.ค. 2567

SG2079 Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE) pellets and granules

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 มิ.ย. 2565

SG2095 Low Ash Metallurgical Coke

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2566

SG2086 LPG Steel Cylinders

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2566

SG2005 Medium density fibreboard, MDF

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตูนิเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ย. 2557

SG2119 Other paper and cardboard

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 มิ.ย. 2567

SG2052 Phenol

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 13 เม.ย. 2563

SG2015 Pneumatic Tyres

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 เม.ย. 2560

SG2126 Polyester staple fibres

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ส.ค. 2564

SG2014 Polyethylene terephthalate

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ :

SG2124 Polyethylene Terephthalate Chips (PET Chips)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 13 ธ.ค. 2566

SG2077 Prepainted Galvanized Iron (PPGI) and Prepainted Aluminum Zinc (PPGL)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2564

SG2003 Prepared additives for cements, mortars or concretes (chemical plasticizers)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ราชอาณาจักรบาห์เรน

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.ย. 2560

SG2085 PVC Suspension Resins with Residual VCM above 2 PPM

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 พ.ค. 2566

SG2054 Single Mode Optical Fibre

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 ก.ย. 2562

SG2112 Slag Wool, Rock Wool, and Similar Mineral Wools (Including Intermixtures Thereof), In Bulk, Sheets or Rolls

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 ต.ค. 2566

SG2072 Solar Cells whether or not assembled in modules or panels

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ก.ค 2563

SG2012 Sulfuric acid and oleum

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ยูเครน

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 10 ส.ค. 2560

SG2016 Toothbrushes

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ก.พ. 2567

SG2125 Wallpaper and similar wallcoverings

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 ส.ค. 2564

SG2117 Wire rods

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

SG | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2567