มาตรการ CVD

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

CVD2015 Continuous Cast Copper Wire Rods

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 พ.ย. 2562

CVD2030 Copper Tubes and Pipes

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 31 ม.ค. 2565

CVD2033 Epichlorohydrin

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ต.ค. 2566

CVD2026 Fiberboards

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 พ.ค. 2564

CVD2032 Saturated Fatty Alcohols

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 04 พ.ค. 2566

CV2003 กรดซิทริกและเกลือซิเทรต

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2560

CVD2028 กุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Wamwater Shrimp)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 ส.ค. 2556

CVD2011 ไกลซีน (Glycine)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 ก.ค 2562

CVD2034 เซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells: CSPV)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 พ.ค. 2567

CVD2031 ตะปู

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 ม.ค. 2565

CV2001 ท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Certain Oil Country Tubular Goods: OCTG)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 มี.ค. 2558

CVD2029 น้ำตาล

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2564

CV2002 โลหะซิลิคอน (Certain Silicon Metal)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.พ. 2560

CVD2027 สินค้าเม็ดพลาสติก (Bottle - Grade Polyethylene Terephthalate (PET) Resin)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 มี.ค. 2548

CVD2007 หนังยางรัดของ (Rubber Bands)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 มี.ค. 2562

CV2004 เหล็กแผ่นรีดร้อน (HOT-ROLLED)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

CVD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ธ.ค. 2544