มาตรการ AD

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

AD2043 เครื่องปรับอากาศชนิด Compact Type (Air Condition)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 08 ก.ค 2557

AD2264 จานกระดาษ (Paper Plates)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 31 ม.ค. 2567

AD2246 ชั้นวางของเหล็กอเนกประสงค์ (Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 01 พ.ค. 2566

AD2272 เซลล์แสงอาทิตย์ (Crystalline Silicon Photovoltaic Cells: CSPV)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 เม.ย. 2567

AD2233 ตะปู

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 ม.ค. 2565

AD2023 ตู้เย็น

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ราชอาณาจักรโมร็อกโก

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 มี.ค. 2559

AD2189 ถังแก๊ส (Steel Propane Cylinders)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ต.ค. 2562

AD2071 ถุงพลาสติกชนิดใช้หิ้ว (Polyethylene Retail Carrier Bags)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ก.ค 2547

AD2252 ถุงมือยางลาเท็กซ์และถุงมือยาง ชนิดพอลิโวนิลคลอไรด์ ที่ไม่ใช้ในทางศัลยกรรม

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 31 ก.ค 2566

AD2074 ท่อเหล็ก (Circular Welded Carbon Steel Pipe & Tubes)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 มี.ค. 2529

AD2058 ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ประเภท Austenitic ชนิดเชื่อมตะเข็บ(Austenitic Stainless Steel Pipes with Seam)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 เม.ย. 2560

AD2217 น้ำตาล

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 มิ.ย. 2564

AD2026 ผ้าทอทำด้วยใยแก้ว

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ส.ค. 2559

AD2196 แผ่นใยไม้อัด (MDF)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 16 เม.ย. 2562

AD2197 พลาสติกประเภทพอลิเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 ก.พ. 2563

AD2170 ฟีนอล

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 มี.ค. 2561

AD2053 เม็ดพลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนต (Polycarbonate)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 ม.ค. 2555

AD2262 ยางนอกชนิดอัดลมสำหรับรถบรรทุกและรถบัส (Truck and Bus Tires)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ต.ค. 2566

AD2042 ยางนอกรถจักรยาน(New Pneumatic Tries)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ก.ย. 2557

AD2054 ยางนอกรถจักรยานยนต์ (Tires for Motorbikes)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 มิ.ย. 2555

AD2057 ยางรถบรรทุกและรถบัสขนาด 20 22 และ 22.5 นิ้ว

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 มิ.ย. 2556

AD2056 ยางรถยนต์ (Tire for cars)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.ค 2555

AD2027 รถลากพาเล็ท (Hand Pallet Trucks)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 12 ต.ค. 2559

AD2072 ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Steel Wire and Strand)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 ม.ค. 2547

AD2045 ลูกเทนนิส (Tennis Balls)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.พ. 2558

AD2076 สับปะรดกระป๋อง

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 12 ก.ย. 2559

AD2029 สินค้าท่อเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน (Certain Oil Country Tubular Goods)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 ส.ค. 2557

AD2213 สินค้าฟูก (Mattress)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 14 พ.ค. 2564

AD2265 สินค้ายางนอกสำหรับรถโดยสารประจำทาง หรือรถบรรทุก ยกเว้นรถยนต์นั่ง/รถกระบะ

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 02 เม.ย. 2567

AD2215 สินค้ายางรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกขนาดเล็ก (Passenger Vehicle and Light Truck Tires)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 พ.ค. 2563

AD2030 สินค้าโลหะซิลิคอน (Certain Silicon Metal)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 02 พ.ย. 2560

AD2229 สินค้าวัสดุที่ใช้ในการเชื่อม (Welding Material)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 พ.ค. 2566

AD2225 สินค้าเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester Textured Yarn)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 พ.ย. 2563

AD2035 เส้นใยเซลลูโลสเสริมบนแผ่นซีเมนต์ (Cellulose fibre reinforced cement flat and pattern sheets)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : มาเลเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.ย. 2562

AD2267 เส้นใยสั้นสังเคราะห์ทำด้วยโพลิเอสเทอร์

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 มี.ค. 2567

AD2186 หนังยางรัดของ (Rubber Bands)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 มี.ค. 2562

AD2078 หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformer)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 01 พ.ย. 2562

AD2073 เหล็กแผ่นรีดร้อน (Certain Hot - Rolled Carbon Steel Flat Products)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 พ.ย. 2544

AD2037 เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 31 ม.ค. 2567

AD2261 อลูมิเนียมอัดขึ้นรูป (Aluminum Extrusions)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 02 ต.ค. 2566

AD2083 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 พ.ย. 2560

AD2271 อีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resins)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 เม.ย. 2567

AD2171 แอมโมเนียมไนเตรท

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2562