มาตรการ AD

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

AD2237 Nylon Film

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 มี.ค. 2566

AD2198 Nylon Multi Filament Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 04 มี.ค. 2563

AD2031 Oriented Polyprophylene Film

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 23 ส.ค. 2562

AD2038 Partially Oriented Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 01 ส.ค. 2556

AD2064 Pencils and Painting Pencils with graphite

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 17 ธ.ค. 2556

AD2033 PET film (Polyethylene - terephthalate)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ธ.ค. 2564

AD2211 Phenol

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 เม.ย. 2564

AD2086 Phthalic Anhydride (PAN)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 พ.ค. 2564

AD2012 Plain Gypsum Plaster Boards

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 พ.ค. 2561

AD2006 Plain Medium Density Fibre Board

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 08 ม.ค. 2564

AD2085 Plain Medium Density Fibre Board having thickness less than 6 mm

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.ค 2564

AD2270 Plastic baby feeding lactation and caring products

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ส.ค. 2563

AD2010 Poly Vinyl Chloride (PVC) Paste/ Emulsion Resin

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 มิ.ย. 2559

AD2254 Poly Vinyl Chloride Paste Resin (PVC Paste Resin)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ต.ค. 2566

AD2067 Polyester partially oriented yarn: POY

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 ก.พ. 2560

AD2228 Polyester Staple Fiber

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 04 ก.พ. 2565

AD2020 Polyester Staple Fibre

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 ม.ค. 2561

AD2060 Polyester synthetic staple fibres

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 04 ส.ค. 2562

AD2065 Polyester textured yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ก.พ. 2564

AD2044 Polyethylene terephthalate

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 04 เม.ย. 2559

AD2051 Polyformaldehyde Copolymer หรือ Polyoxymethylene Copolymer หรือ Copolymer-type Acetal Resin หรือ Acetal Copolymer (POM Copolymer)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2559

AD2274 Polystyrene

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 14 พ.ค. 2567

AD2002 Polyvinyl Chloride (PVC) Suspension Grade Resin

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ก.ค 2019

AD2048 Polyvinyl Chloride (Suspension Grade)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ธ.ค. 2566

AD2014 Purified Terephthalic Acid (PTA)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 มิ.ย. 2562

AD2268 PVC Suspension Resins

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 มี.ค. 2567

AD2021 Saturated Fatty Alcohols

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 ก.พ. 2565

AD2230 Solar Cells whether or not assembled into modules or panels

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 พ.ย. 2565

AD2250 Steel Cable

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 ก.ค 2566

AD2082 Steel Reinforcing Bar

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 มี.ค. 2561

AD2017 Styrene Butadiene Rubber of 1500 series and 1700 series (สไตรีน บิวทาไดอิน คือยางสังเคราะห์)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 ต.ค. 2565

AD2236 Synthetic Grade Zeolite 4A

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 ธ.ค. 2566

AD2049 Terephthalic Acid

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 ส.ค. 2559

AD2266 Tube or pipe fittings

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 เม.ย. 2567

AD2154 Uncoated Copier Paper

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ต.ค. 2561

AD2062 Vulcanized rubber thread and cord

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 พ.ย. 2554

AD2069 Welded Stainless Steel Pressure Pipe

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 ก.ค 2557

AD2255 Welded Stainless-Steel Pipes and Tubes

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 ต.ค. 2566

AD2059 Woven fabrics of synthetic filament yarn (for clothing)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ค 2556

AD2063 Yarn of man-made or synthetic or artificial staple fibres

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 พ.ค. 2563

AD2248 กรดซิทริกและเกลือของกรดซิทริก

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 ม.ค. 2555

AD2068 กรดซิทริกและเกลือซิเทรต (Citric Acid and Certain Citrate Salts)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 ก.ค 2561

AD2077 กระจกโฟลต

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 ต.ค. 2564

AD2081 กระดาษ A4

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 23 ก.พ. 2567

AD2249 กระเบื้องปูพื้น/ผนังที่ทำจากแก้ว

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 ก.ย. 2566

AD2070 กุ้งแช่แข็ง (Certain Frozen Wamwater Shrimp)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ธ.ค. 2547

AD2025 เกลียวข้อต่อท่อของเหล็กหล่ออบเหนียว

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 16 ก.พ. 2555

AD2188 ไกลซีน (Glycine)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 ส.ค. 2562

AD2075 ข้อต่อท่อเหล็กชนิดแบบต่อชนเชื่อม (Carbon Steel Butt - Weld Pipe Fittings)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 พ.ค. 2535

AD2024 ข้าวโพดหวานกระป๋อง

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหภาพยุโรป

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 14 ก.พ. 2556