มาตรการ AD

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

AD2001 Acrylic Fibre

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 31 ส.ค. 2563

AD2005 All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn / Spin Draw Yarn / Flat Yarn of Polyester (nontextured and non-POY)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 ก.ย. 2563

AD2013 Aluminium Alloy Road Wheels (ARWs)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2562

AD2216 Aluminium Foil 80 micron and below

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 16 ก.ย. 2564

AD2234 Biaxially Oriented Polyamide Film

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 พ.ค. 2566

AD2039 Biaxially Oriented Polyethelene (“BOPET”)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 ก.ย. 2560

AD2041 Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 มี.ค. 2567

AD2201 Biaxially Oriented Polypropylene (“BOPP”)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 23 ก.ค 2563

AD2034 Bi-Axially Oriented Polypropylene (BOPP) Film

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : มาเลเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 เม.ย. 2556

AD2061 Bicycle tires and tubes

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ม.ค. 2565

AD2052 Bisphenol A (BPA)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 มี.ค. 2560

AD2190 Carbon and Alloy Steel Rod

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 19 ก.ค 2562

AD2208 Carbon and Alloy Steel Threaded Rod

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหรัฐอเมริกา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 13 ธ.ค. 2562

AD2008 Carbon Black used in rubber applications

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 01 ต.ค. 2558

AD2218 Carpolactam

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ธ.ค. 2564

AD2028 Certain Carbon Steel Welded Pipe

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 พ.ย. 2555

AD2273 Certain concrete reinforcing bar

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : แคนาดา

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 03 พ.ค. 2567

AD2155 Certain Epoxy Resins

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ม.ค. 2562

AD2047 Certain Uncoated writhing and Printing Paper

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 31 มี.ค. 2561

AD2231 Clear Float Glass

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 มิ.ย. 2564

AD2007 Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ม.ค. 2564

AD2200 Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 23 ธ.ค. 2563

AD2040 Cold-Rolled Stainless Steel

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 ธ.ค. 2557

AD2036 Cold-Rolled Stainless Steel in coils, sheets or any other forms

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : มาเลเซีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 07 ก.พ. 2561

AD2084 Copper & Copper Alloy Flat Rolled Products

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 02 ก.ค 2564

AD2009 Digital Versatile Discs - Recordable of all kinds (DVD-R)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 15 มี.ค. 2559

AD2253 Epichlorohydrin

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 ก.ย. 2566

AD2032 Ethanolamine (ETA)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐเกาหลี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 31 ส.ค. 2561

AD2169 Ethenolamines (EA)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 ต.ค. 2561

AD2157 Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Sheet for Solar Module

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 ก.พ. 2562

AD2019 Flexible Slabstock Polyl (FSP)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ธ.ค. 2564

AD2238 Flexible Slabstock Polyol

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 มี.ค. 2566

AD2235 Float Glass, in Sheets

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : ไต้หวัน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 16 พ.ค. 2566

AD2066 Furniture Fittings

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 17 พ.ย. 2559

AD2011 Grinding Media Balls (excluding Forged Grinding Media Balls)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 11 มิ.ย. 2561

AD2022 Gypsum Plasterboard

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 21 ก.พ. 2557

AD2263 Gypsum Board

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 29 พ.ย. 2566

AD2080 Hollow Structural Section

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ส.ค. 2563

AD2079 Hot Rolled Structural Steel Sections

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 พ.ย. 2562

AD2046 Hydrogen peroxide

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 26 ส.ค. 2563

AD2018 Hydrogen Peroxide

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 22 มิ.ย. 2565

AD2219 Low Density Polyethylene (LDPE)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 06 มิ.ย. 2565

AD2016 Measurement Tape (ตลับเมตร)

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 10 มี.ค. 2559

AD2015 Melamine Tableware and Kitchenware

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 28 ต.ค. 2557

AD2050 Methyl Methacrylate Acid

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ก.พ. 2560

AD2269 Motorcycle tires and tubes

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 20 ม.ค. 2565

AD2004 New pneumatic radial tyres of rubber for buses and lorries, with or without tubes and/or flaps

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 27 พ.ย. 2563

AD2156 Non-Plasticized Industrial Grade Nitrocellulose excluding Nitrocellulose Damped in Ethanol and Waterwet

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 31 ธ.ค. 2561

AD2003 Nylon Filament Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 05 ม.ค. 2561

AD2055 Nylon Filament Yarn

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

AD | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 ก.ค 2555