มาตรการ AC

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยใช้มาตรการ

เรียงตาม

AC1001 เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเจืออัลลอย (ผู้ผลิตจีน 17 ราย)

ที่มีแหล่งกำเนิดจาก : สาธารณรัฐประชาชนจีน

AC | ไทยใช้มาตรการ

วันที่ : 15 ก.ย. 2566