มาตรการ AC

รายการสินค้า สินค้าที่ไทยถูกใช้มาตรการ

เรียงตาม

AC2005 Articulated link chains

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AC | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 09 มี.ค. 2562

AC2002 Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AC | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 18 ส.ค. 2560

AC2001 Glass Fiber Reinforcement Materials

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐตุรกี

AC | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 24 มี.ค. 2564

AC2003 Glass Fibre-Chopped Strand Mat

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : สาธารณรัฐอินเดีย

AC | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 30 ก.ค 2561

AC2004 อะลูมิเนียมเส้นหน้าตัด

ประเทศผู้ใช้มาตรการ : เครือรัฐออสเตรเลีย

AC | ไทยถูกใช้มาตรการ

วันที่ : 25 ต.ค. 2561